طرح خانواده
همه ما تمایل داریم: 

برای تامین آینده خود و خانواده برنامه‌ریزی کرده و زندگی شادی را فراهم نماییم. 
نگرانی‌هایمان را در خصوص بروز اتفاقات ناگوار کاهش داده و از خانواده خود در برابر این حوادث حمایت نماییم. 
پشتوانه مالی مناسبی را برای خود و خانواده تامین نماییم. اما برای برآورده شدن این تمایلات ، چگونه می‌توان برنامه‌ریزی و اقدام کرد؟
شرکت بیمه پارسیان به منظور برآورده شدن این تمایلات، کاهش نگرانی‌ها در خصوص وقوع حوادث ناگوار احتمالی و فرآهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری مناسب، طرح بیمه جامع خانواده را ارائه نموده است. این بیمه‌نامه بگونه‌ای طراحی شده است که نه تنها سرمایه‌هایی را بلافاصله پس از فوت سرپرست خانواده برای سایر اعضای خانواده تامین می‌کند، بلکه پشتوانه مالی مناسبی را نیز برای پایان قرارداد حتی در صورت فوت سرپرست فراهم خواهد کرد. 

بیمه جامع خانواده پارسیان 

بیمه جامع خانواده پارسیان با هدف ارائه پوشش‌های بیمه‌ای به اعضای خانواده در قالب یک بیمه‌نامه جامع، و فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری مدون مبالغ خرد پرداختی شما ایجاد شده است. در این طرح شما می‌توانید با پرداخت یک حق‌بیمه برای حداکثر 4 نفر از اعضای خانواده‌تان، علاوه بر اینکه سرمایه مطمئن و مناسبی را برای خود و خانواده‌تان تامین می‌نمایید، به صورت مجزا از پوشش‌های بیمه‌ای برخوردار شوید. ضمن آنکه در این بیمه‌نامه درصورت فوت سرپرست (بیمه‌شده اول) زودتر از بیمه‌شده دوم، بیمه‌نامه همانند قبل و بدون پرداخت حق‌بیمه تداوم یافته و اندوخته سرمایه‌گذاری بیمه‌نامه به همان ترتیب انباشته می‌شود.